ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2_ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ

 

ԱՌԿԱ  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ


ՀԵՌԱԿԱ  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ  2-ՐԴ  ԿՈՒՐՍ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ  3-ՐԴ  ԿՈՒՐՍ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ  4-ՐԴ  ԿՈՒՐՍ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ  5-ՐԴ  ԿՈՒՐՍ


ՀԵՌԱԿԱ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ 2-ՐԴ  ԿՈՒՐՍ

 

 

 

 

 

 ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ 

   ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 

  

   ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

    ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

  

 

   ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

  ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

  ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

 

 

 

  

 

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են © 2018 ՀՊՏՀ ԳՄ